November 20

รีวิว The General’s Daughter (Blue Universe)
การลงทุนมาเสร็จกับพิษภัยของตัวเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับการเสี่ยงนั้นมีอะไรอย่างที่สามารถให้คุณไกลห่างจากการถึงความตั้งใจทางการเงินของคุณ หากคุณมีการกระเหม็ดกระแหม่ที่ดีหรือมีนาเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงกาลเวลาที่คุณอย่างเป็นล่ำเป็นสันดูทางเลือกการลงทุนง้างให้คุณ บางส่วนของทางเลือกการลงทุนที่คุณอย่างเอาเป็นเอาตายสามารถวิเคราะห์มีดังนี้:

แม้จะมีสิ่งที่หลายคนไว้ใจว่าการรวมเงินกู้นักศึกษาไม่จำเป็นต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่มหาวิทยาลัย ในความเป็นจริงมีผลดีมากมายที่ได้รับการทำให้ตลอดในขณะที่คุณยังอยู่ยงในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนิสิตขณะที่อยู่ในโรงเรียนสามารถตัดทอนหนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดแรกเริ่มฝาแฝดคุณจะมีการคลี่คลายเงินที่ถดถอยหลังจากที่คุณได้รวมเงินให้สินเชื่อของนักเรียน เมื่อจำนวนของที่ประกอบการการจดหมายคะแนนเครดิตของคุณที่พวกเขากำลังสอดส่ายที่ชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ แทน จะต้องซักล้างเงินหลายต่อเดือนด้วยว่านักศึกษากู้ยืมของคุณคุณต้องชำระเงินที่น้อยกว่าผลรวมของการชำระเงินของอายุที่ ใหม่รวมจะช่วยให้แต้มของคุณเงินปันผลสามารถอธิบายเป็นเรื่องเป็นประจำที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการจ่ายเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด โจทย์เดียวก็คือว่าในการอนุรักษ์ลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินต่อมา ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความล่าช้าในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะหมดไป
The General’s Daughter (Blue Universe) Description

This is the story of a general, a girl and a planet.

The general has won many victories all throughout the galaxy. But now he is an old man.
Twenty years back he won a huge victory; he conquered a planet.

Now he has to deal with the consequences of his success.

His old friends have united against him; for way too long he has been a thorn in their sides.
But in order to fight against a force as formidable as the old general still is, you need a handle; otherwise, you don’t stand a chance.
And the girl, who arrives unexpectedly on the planet, might be exactly the handle the enemies of the general, who are his former friends, need.

Characters from the Blue Universe

General Zeno: An undefeated fighter unequaled in the art of killing with an un-quenching thirst for amber rackee. Twenty years before, when he conquered the planet Tria, despite losing half of his space troop, they called him a hero. It was a daring alien invasion, taught by the strategos at the Primo Military Space Academy.

Mintzy: The kitten who came to the general at the Battle of the Rock, to die in his hands fifteen years later, only to come back into the world of the living with the unshakeable conviction that she has become Zeno’s guardian angel. The cat follows the geneal wherever he goes and tries to protect him at any price.

Vigo: The King of all Trias. Formerly Zeno’s closest friend at the Primo Military Academy. Zeno thought they would be friends forever, but Vigo betrayed him and stole what was rightfully his, the kingdom of Tria.

Pipo: Classmate and friend of both Zeno and Vigo at the Primo Military Academy. His importance had sky-rocketed since he became Chief of the Inquisition, Tria’s civilian police. Otherwise, a very genial psychopathic murderer with a badge, who secretly dreams of ruling over Tria one day and fervently wishes that both his childhood classmates drop dead sooner rather than later.

The Goddess Estrella: A daughter of mighty Esvita. The unhappy Goddess lost the faith of her people after the terrible defeat at the Battle of Meteor Rock.

Fanny: A beautiful tria. She is the daughter of General Comenius and Cristina Cora, and the goddaughter of General Zeno and Goddess Estrella. After having lived most of her life in College Town on Primo, she suddenly decides to return home. Fanny might prove to be the great algebraic unknown needed to resolve the complicated equation of Tria’s fate, and then she maybe not.

Kopi: A naïve, kind hearted Primo country boy from the inhospitable Extreme North, who goes to Tria to find work and who ,inadvertently, finds true love, that elusive and mysterious supernatural force said to inhabit the center of the magical galaxy, but on the truthfulness of which claim most scientists have more or less given up some time ago.

Leto: A Primo bureaucrat on the fast-track to evil things.

Rita: An ingenious detective in the employ of the Inquisition.

Blue Flower: A beautiful flower that blossoms at the beginning of spring.

Tria: Female from the planet Tria.

Prima: Female from the planet Primo, known also as the Kingdom of Ice.

Primo: Male from the planet Primo, known also as the Kingdom of Ice.

Trio: Male from the planet Tria.Tag The General’s Daughter (Blue Universe): The General’s Daughter (Blue Universe),Reviews , Review , The General’s Daughter (Blue Universe)Copyright 2019. All rights reserved.

Posted November 20, 2016 by admin in category "Loan