July 4

แนะนำ Talent on Loan 2.0
บัตรเงินออม – หากคุณละโมบที่จะสนุกอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณอาจลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินออม เงินที่จะต้องมีการลงทุนในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด ซีดีการลงทุนมีความเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องไหว้วานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดยืนยันบัญชีเงินฝาก นักลงทุนจะถูกลงอาญาถ้าพวกเขาจ่ายเงินก่อนสิ้นใส่กลอนในงวด

สินเชื่อรวม – ข้อมูล มันเป็นไปได้มากว่าถ้าคุณไปที่สถาบันอุดมศึกษามีความโน้มเอียงที่จะอยู่กับชนิดของหนี้เงินกู้ นักเรียนบางส่วน ในแต่ละปียืมนี้เป็นเงินกู้ใหม่และไม่ซ้ำกันที่จะช่วยซื้อสำหรับค่าเรียนและค่าใช้สอยของคุณ เมื่อทั่วถึงได้ถูกพูดและทำ แต่หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะมัธยัสถ์เงินผ่านการควบรวมธุรกิจการค้ากู้ยืมเพื่อการศึกษาเล่าเรียน ในการรวมเงินกู้ผู้เรียนคุณได้รับเงินกู้ชำระเงินเต็มจำนวนคู่คุณจะมีการล้างเงินที่สั้นเข้าหลังจากที่คุณได้รวมเงินให้สินเชื่อของนักเรียน เมื่อจำนวนรวมของสำนักงานการบันทึกคะแนนเครดิตของคุณที่พวกเขากำลังมองหาที่ชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ ผลัดเปลี่ยน จะต้องสังคายนาเงินหลายต่อเดือนเนื่องด้วยนักศึกษากู้ยืมของคุณคุณต้องชำระเงินที่ต่ำกว่าผลรวมของการชำระเงินของอายุที่ ซ้ำรวมจะช่วยให้คะแนนของคุณดูออกสิ่งที่คุณจัดหามาเมื่อมันมาถึงเงินทองให้สินเชื่อรวม มันเป็นข้อสำคัญที่จะชินหูชินตากับสิ่งที่พวกเขาจะได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา มีข้อดีบางสิ่งสำหรับนักศึกษาเงินกู้ของรัฐบาลกลางและรวมมัน โปรดทราบว่าผู้ให้กู้จำนวนมากมีข้อดีที่การควบรวมกิจการเลิศเหล่านี้ที่จะให้ไป พวกเขาเป็นในข้อพิสูจน์มีที่จะทำ สำรวจบางส่วนที่พบมากTalent on Loan 2.0 Description

“This book shines the light on how Tea Party politics works, and rips the right wing a new one! I love it!” – M.L. of AZ

“I’ve never been able to laugh at the right wing, until now!” – T.S., New York, NY.

“Never have I laughed so hard at a novel with absolutely no likable people in it!” J.H. of Missouri

“This novel sucks! A fat blowhard talk show host? Like we don’t know who you’re making fun of here!” – K.A. of South Carolina.

“You’re such an arrogant d***. You have no idea how conservatives think. You just hate them!” – J.F. USA

The right wing has been able to run roughshod over this country for far too long, and one reason they’ve been able to do so is because we don’t really confront them on their tactics and their politics.

“Talent on Loan 2.0” exposes both. While reading this novel, you will laugh yourself silly at the antics of the reprehensible souls who make up its despicable cast of characters. But when you’re done, you’ll look back and realize you now understand just how the right wing political machine works, and why it’s so dangerous.

This novel represents a rewrite of the smash political satire “Talent on Loan.” This version of the story has been updated to reflect current realities, not the least of which is the right wing’s attitude to having a black man sitting in the Oval Office.

Merton Greeley a fat lazy blowhard who works as a janitor at his uncle’s radio station and lives with his mother, even as he dreams of the riches and glory he’s entitled to. One day, as luck would have it, a fateful occurrence rockets him into the media stratosphere, and makes him the face of one of the most popular radio shows in the country.

The owner of the Mert Greeley Radio Program is a megalomaniacal billionaire with an irrational hatred of liberals in general and The President in particular. Still smarting after his engineered impeachment and removal of Bill Clinton failed, his intent is to use the janitor’s radio show as the centerpiece of an elaborate plan to make sure The President has an affair with someone he planted in the White House, and to impeach him based on that.

“Talent on Loan 2.0” is a raucously profane satire about how right wing politics works at the dawn of the 21st Century. All characters are fictitious, but if you read news, there will be some familiarity. If you’re a person of even the slightest conscience, you will laugh, and you will get mad at what’s become of democracy in the United States.


Tag Talent on Loan 2.0: Talent on Loan 2.0,Review , แนะนำ , Talent on Loan 2.0Copyright 2019. All rights reserved.

Posted July 4, 2016 by admin in category "Loan