October 28

Reviews Federal Student Loan Default: The Handbook – Breaking Free From Student Loans
กองทุนรวม – คำตอบที่ปลอดภัยที่สุดที่จะ “ฉันจะจ่ายเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนกองเงินรวมมี ทุนเดิมรวมเปิดโอกาสให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะควักกระเป๋าหุ้นของความหลากหลายของ หุ้นส่วน มีผู้บัญชากองทุนรวมที่ทำเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่แย่การลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะแผ่กระจายไปซื้อความต่างๆ นาๆของหุ้นดังนี้หากหุ้นมีศักยภาพต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียสมดุลยภาพ เงินลงทุนเก่าก่อนในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะสัมพันธน์ที่จะรับภาระรายจ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้จัดการกองทุนรวมค่าจับจ่ายใช้สอยเพื่อการปกครองโพยของคุณ


Federal Student Loan Default: The Handbook – Breaking Free From Student Loans Description

We, as a society, have, for centuries, lived in a world with countless evil empires; some of the more notably publicized and recognized of our era being: terrorist organizations, such as Al Qaeda, organized drug cartel enterprises, and the Italian mafia, also known as La Cosa Nostra, rank highly on the FBI list. However, these villains of modern society are not the only ones lurking in the shadows – some of the most powerful and fear-inducing juggernauts are leading us by the hand into an overwhelming abyss, without us even realizing it.

An ‘evil empire’ defined can be classified as an entity or entities that deliberately harm people, either directly or indirectly, with intent or reckless disregard, but some organizations will attempt to portray themselves as a model corporation, when in fact there is nothing further from the truth. Take for example, the tobacco industry. For years they were very much aware of the effects and health hazards of smoking, yet did nothing to inform the unknowing public of this truth, and actually denied that such hazards even existed. The automobile industry also fell prey to the color of greed when manufacturers allowed defective vehicles to remain on the market with no recall, even though they were well aware that those defects could cause life-threatening incidents. Although these companies may not be as depraved as some of the criminals mentioned in the paragraph above, they are evil nonetheless because of the widespread harm they deliberately cause in order to increase profit shares.

Collection agencies hired by the Department of Education to collect on defaulted loans work much in the same way as an evil empire. They purposefully cause citizens widespread financial hardship, without any regard as to how it will affect people’s living conditions. They are scoundrels, and are no better than classic loan sharks. These agencies may not break your limbs for missing payments, or charge as high an interest rate, but at least when you deal with a loan shark, there is no “fine print”, no ambiguities, trickery or traps; the terms of the agreement are completely transparent.

Agencies hired by the Department of Education do not operate that way. They wear a façade of a “student loan counselor”, portraying themselves as individuals who have your best interest at heart, and are trying to help you improve the quality of your life, when in fact they are using trickery and bad faith to lure you into their schemes, and injurious financial pits. They will do or say anything they can to coerce and deceive you into unreasonable payment options, consolidations, settlements, or in a worse-case scenario, forced garnishments.

Dread no more. The silent giant within its evil empire awakens, and the tides have now turned in your favor. This book is a collaborated effort with Strategic Debt Coach to release the most controversial course ever to expose the irresponsible collection agencies, and the U.S. Department of Education for their many years of lack of oversight. The truth will be unveiled so you may reclaim your dignity, self-respect, and financial future. There is hope.

To your financial freedom,

Mr. Kay
Production Manager
Rogue Student Loan Collector

มีหลายวิธีการที่คุณจะหาได้เงินกู้รวมเป็น คุณทำได้ได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, ธนาคารหรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณออกเสียงที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมธุรกิจการค้าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการทัศนาจร จากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา จิตก็คือว่ามันใช้โอกาสเพียงหนึ่งการคลี่คลายเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้ของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามปรกติหญิบคุณจะมีการสังคายนายเงินที่เพลาลงหลังจากที่คุณได้รวมเงินให้สินเชื่อของนักเรียน เมื่อจำนวนรวมของที่ประกอบการการสาธยายคะแนนเครดิตของคุณที่พวกเขากำลังแลหาที่ชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ สับเปลี่ยน จะต้องจ่ายเงินหลายต่อเดือนเหตุด้วยนักศึกษากู้ยืมของคุณคุณต้องชำระเงินที่น้อยกว่าผลรวมของการชำระเงินของอายุที่ ใหม่รวมจะช่วยให้คะแนนของคุณกลอุบายที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อแนะนำของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ บริษัท มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์และหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะเสียความสามารถในการเลื่อนบรรพบุรุษหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการระแวดระวังเป็นเงินกู้นักเรียนProduct Tag Federal Student Loan Default: The Handbook – Breaking Free From Student Loans: Federal Student Loan Default: The Handbook – Breaking Free From Student Loans,Reviews , เรื่อง , Federal Student Loan Default: The Handbook – Breaking Free From Student LoansCopyright 2019. All rights reserved.

Posted October 28, 2016 by admin in category "Loan